محتوا با برچسب کشاورزی.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب کشاورزی.

نتیجه عدم برنامه ریزی وبازار نامناسبعرضه محصولات کشاورزی 96/07/22
نتیجه عدم برنامه ریزی وبازار نامناسبعرضه محصولات کشاورزی 96/07/22
نتیجه عدم برنامه ریزی وبازار نامناسبعرضه محصولات کشاورزی
برداشت چغندر قند از مزارع اشنویه
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
برداشت چغندر قند از مزارع اشنویه
پیش بینی می شود 145 هزار تن چغندر در این شهرستان برداشت شود
برداشت چغندرقند در نقده
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
برداشت چغندرقند در نقده
پیش بینی می شود کشاورزان نقده ای امسال بیش از 300هزارتن چغندرقند برداشت کنند.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب کشاورزی.

برداشت چغندر قند از مزارع اشنویه
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
برداشت چغندر قند از مزارع اشنویه
پیش بینی می شود 145 هزار تن چغندر در این شهرستان برداشت شود
نتیجه عدم برنامه ریزی وبازار نامناسبعرضه محصولات کشاورزی 96/07/22
نتیجه عدم برنامه ریزی وبازار نامناسبعرضه محصولات کشاورزی 96/07/22
نتیجه عدم برنامه ریزی وبازار نامناسبعرضه محصولات کشاورزی