محتوا با برچسب کشاورزی.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب کشاورزی.

رفع تصرف 51 هکتار از اراضی ملی شهرستان شوط
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
رفع تصرف 51 هکتار از اراضی ملی شهرستان شوط
51 هکتار از اراضی ملی درشهرستان شوط از متصرفان باز پس گیری شد.
توسعه روش های نوین آبیاری راهکارهای برای حفظ منابع آب کشور
توسعه روش های نوین آبیاری راهکارهای برای حفظ منابع آب کشور
توسعه روش های نوین آبیاری راهکارهای برای حفظ منابع آب کشور
کشف 160تن کود تقلبی در میاندوآب
کشف 160تن کود تقلبی در میاندوآب
در کارگاه تولیدی کود، متهمان بااستفاده از گچ سفید و گوگرد کود تقلبی کشاورزی تولید می کردند.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب کشاورزی.

رفع تصرف 51 هکتار از اراضی ملی شهرستان شوط
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
رفع تصرف 51 هکتار از اراضی ملی شهرستان شوط
51 هکتار از اراضی ملی درشهرستان شوط از متصرفان باز پس گیری شد.