محتوا با برچسب چالدران.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب چالدران.

طرح آبیاری نوین کشاورزی در چالدران
طرح آبیاری نوین کشاورزی در چالدران
طرح آبیاری نوین کشاورزی در چالدران
تالاب پیراحمدکندی چالدران میزبان پرندگان مهاجر
اروميه/خبرگزاري صداوسيما/اجتماعي
تالاب پیراحمدکندی چالدران میزبان پرندگان مهاجر
با فرارسیدن فصل بهار تالاب پیراحمدکندی شهرستان چالدران میزبان هزاران پرنده مهاجر آبزی و کنارآبزی است.
انتقال آب پایاب سدمخزنی بابااحمد/شهریورماه
انتقال آب پایاب سدمخزنی بابااحمد/شهریورماه
انتقال آب پایاب سدمخزنی بابااحمد/شهریورماه

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب چالدران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد