جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب پیوند اعضا.

اهدای اعضای جوان 24ساله ارومیه ای 96/05/22
اهدای اعضای جوان 24ساله ارومیه ای 96/05/22
اعضای بدن جوان ارومیه ای که دچار مرگ مغزی شده بود، به پنج بیمار نیازمند هدیه شد.
پیوند اعضای جوان 16 ساله به 5 بیمار
پیوند اعضای جوان 16 ساله به 5 بیمار
اعضای بدن جوان 16 ساله ای که دچار مرگ مغزی شده بود، به 5 بیمار نیازمند اهدا شد.
مرگ روزانه7 بیمار نیازمند پیوند عضو در کشور
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
مرگ روزانه7 بیمار نیازمند پیوند عضو در کشور
مدیر عامل انجمن اهدا عضو ایرانیان: روزانه 7 بیمار نیازمند پیوند عضو جان خود را از دست می دهند و این در حالیست که در سال 8هزار مرگ مغزی اتفاق می افتد.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب پیوند اعضا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد