جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب پیوند.

به رنگ زندگی !
به رنگ زندگی !
دو خانواده خیِر در ارومیه، با اهدای اعضای بدن عزیزانشان که مرگ مغزی شده بودند زندگی دوباره به بیماران نیازمند هدیه دادند.
اهدای زندگی به 4 بیمار پیوند اعضاء
اهدای زندگی به 4 بیمار پیوند اعضاء
اهدای زندگی به 4 بیمار پیوند اعضاء
فرصتی برای بودن فراهم است !
فرصتی برای بودن فراهم است !
پزشکی پیشکسوت در ارومیه با دستان حاذق خود فرصتی دوباره را برای بودن فراهم می کند .

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب پیوند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد