محتوا با برچسب نقده.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب نقده.

غرق شدن نوجوان 17ساله در سد حسنلو 96/05/03
غرق شدن نوجوان 17ساله در سد حسنلو 96/05/03
نوجوان 17ساله نقده ای در حین شنا با تیوب و بر اثر بی احتیاطی به داخل دریاچه پشت سد حسنلو سقوط کرد و جان باخت.
ساخت اتوبان تمرچین – نقده 96/05/03
ساخت اتوبان تمرچین – نقده 96/05/03
برای اجرایی این طرح 10 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است
غرق شدن نوجوان 17ساله در سد حسنلو
اروميه/خبرگزاري صداوسيما/اجتماعي
غرق شدن نوجوان 17ساله در سد حسنلو
نوجوان 17ساله نقده ای در حین شنا با تیوب و بر اثر بی احتیاطی به داخل دریاچه پشت سد حسنلو سقوط کرد و جان باخت.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب نقده.

ساخت اتوبان تمرچین – نقده
اروميه/خبرگزاري صداوسيما/اجتماعي
ساخت اتوبان تمرچین – نقده
برای اجرایی این طرح 10 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است
آبگیری تالاب بین المللی حسنلوی نقده
اروميه/خبرگزاري صداوسيما/اجتماعي
آبگیری تالاب بین المللی حسنلوی نقده
آبگیری تالاب بین المللی حسنلو با همکاری جمعی از دوستداران محیط زیست از طریق سد حسنلو آغاز شد
غرق شدن نوجوان 17ساله در سد حسنلو
اروميه/خبرگزاري صداوسيما/اجتماعي
غرق شدن نوجوان 17ساله در سد حسنلو
نوجوان 17ساله نقده ای در حین شنا با تیوب و بر اثر بی احتیاطی به داخل دریاچه پشت سد حسنلو سقوط کرد و جان باخت.