جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب مرگ مغزی.

اهدای اعضای جوان 24ساله ارومیه ای 96/05/22
اهدای اعضای جوان 24ساله ارومیه ای 96/05/22
اعضای بدن جوان ارومیه ای که دچار مرگ مغزی شده بود، به پنج بیمار نیازمند هدیه شد.
پیوند اعضای جوان 16 ساله به 5 بیمار
پیوند اعضای جوان 16 ساله به 5 بیمار
اعضای بدن جوان 16 ساله ای که دچار مرگ مغزی شده بود، به 5 بیمار نیازمند اهدا شد.
25 هزار بیمار نیازمند به پیوند عضو در کشور 96/04/21
25 هزار بیمار نیازمند به پیوند عضو در کشور 96/04/21
رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان: 25 هزار بیمار نیازمند پیوند عضو در کشور وجود دارد و هر 3 ساعت از شبانه روز یک بیمار نیازمند جان خود را از دست می دهد.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب مرگ مغزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد