جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب مرگ مغزی.

اهدای عضو به 4بیمار نیازمند 96/07/22
اهدای عضو به 4بیمار نیازمند 96/07/22
اهداء اعضای بدن بیمار مرگ مغزی سلماسی، به 4 بیمار نیازمند حیات دوباره بخشید.
اهدای پاره های تن، احیای چند شمع رو به خاموشی 96/06/16
اهدای پاره های تن، احیای چند شمع رو به خاموشی 96/06/16
با فداکاری خانواده یک بیمار مرگ مغزی، در ششمین اهدا موفقیت آمیز، جان چند بیمار دیگر نجات یافت.
اهدای اعضای جوان 24ساله ارومیه ای 96/05/22
اهدای اعضای جوان 24ساله ارومیه ای 96/05/22
اعضای بدن جوان ارومیه ای که دچار مرگ مغزی شده بود، به پنج بیمار نیازمند هدیه شد.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب مرگ مغزی.

اهدای عضو به 4بیمار نیازمند 96/07/22
اهدای عضو به 4بیمار نیازمند 96/07/22
اهداء اعضای بدن بیمار مرگ مغزی سلماسی، به 4 بیمار نیازمند حیات دوباره بخشید.