جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب مرگ مغزی.

اهدای عضو به 4بیمار نیازمند 96/07/22
اهدای عضو به 4بیمار نیازمند 96/07/22
اهداء اعضای بدن بیمار مرگ مغزی سلماسی، به 4 بیمار نیازمند حیات دوباره بخشید.
اهدای پاره های تن، احیای چند شمع رو به خاموشی 96/06/16
اهدای پاره های تن، احیای چند شمع رو به خاموشی 96/06/16
با فداکاری خانواده یک بیمار مرگ مغزی، در ششمین اهدا موفقیت آمیز، جان چند بیمار دیگر نجات یافت.
اهدای اعضای جوان 24ساله ارومیه ای 96/05/22
اهدای اعضای جوان 24ساله ارومیه ای 96/05/22
اعضای بدن جوان ارومیه ای که دچار مرگ مغزی شده بود، به پنج بیمار نیازمند هدیه شد.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب مرگ مغزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد