محتوا با برچسب مدارس.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب مدارس.

اجرای طرح امین در مدارس آذبایجان غربی 96/09/25
اجرای طرح امین در مدارس آذبایجان غربی 96/09/25
استان آذربایجان غربی با اجرای طرح ملی مدارس امین در 55 مدرسه از استانهای موفق در اجرای طرح در کشور است.
اجرای طرح امین در مدارس آذبایجان غربی
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/علمی فرهنگی
اجرای طرح امین در مدارس آذبایجان غربی
استان آذربایجان غربی با اجرای طرح ملی مدارس امین در 55 مدرسه از استانهای موفق در اجرای طرح در کشور است.
مانور زلزله و ایمنی در مدارس آذربایجان غربی
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
مانور زلزله و ایمنی در مدارس آذربایجان غربی
نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار مدارس مقاوم و ایمنب با حضور مسئولین و دانش آموزان،امروز در مدارس استان برگزار شد

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب مدارس.

اجرای طرح امین در مدارس آذبایجان غربی
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/علمی فرهنگی
اجرای طرح امین در مدارس آذبایجان غربی
استان آذربایجان غربی با اجرای طرح ملی مدارس امین در 55 مدرسه از استانهای موفق در اجرای طرح در کشور است.
اجرای طرح امین در مدارس آذبایجان غربی 96/09/25
اجرای طرح امین در مدارس آذبایجان غربی 96/09/25
استان آذربایجان غربی با اجرای طرح ملی مدارس امین در 55 مدرسه از استانهای موفق در اجرای طرح در کشور است.