محتوا با برچسب ماکو.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب ماکو.

گازرسانی به 43 روستا در ماکو
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
گازرسانی به 43 روستا در ماکو
با اعتباری بیش از 354 میلیارد ریال، به 43 روستای شهرستان ماکو گازرسانی می شود.
اختصاص 8 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای هادی روستایی
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
اختصاص 8 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای هادی روستایی
برای اجرای طرحهای هادی روستایی در 4 روستای شهرستانهای ماکو چالدران شوط و پلدشت هشت میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت .
منطقه آزاد ماکو بهشت سرمایه گذران
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
منطقه آزاد ماکو بهشت سرمایه گذران
منطقه آزاد ماکو در شاهراه ارتباطی جاده ابریشم بازیرساختهای مناسب و برخورداری از معافیتهای مالیاتی و امنیت سرمایه گذاری، بیش از پیش آماده جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب ماکو.

گازرسانی به 43 روستا در ماکو
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
گازرسانی به 43 روستا در ماکو
با اعتباری بیش از 354 میلیارد ریال، به 43 روستای شهرستان ماکو گازرسانی می شود.
منطقه آزاد ماکو بهشت سرمایه گذران
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
منطقه آزاد ماکو بهشت سرمایه گذران
منطقه آزاد ماکو در شاهراه ارتباطی جاده ابریشم بازیرساختهای مناسب و برخورداری از معافیتهای مالیاتی و امنیت سرمایه گذاری، بیش از پیش آماده جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
اختصاص 8 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای هادی روستایی
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
اختصاص 8 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای هادی روستایی
برای اجرای طرحهای هادی روستایی در 4 روستای شهرستانهای ماکو چالدران شوط و پلدشت هشت میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت .