محتوا با برچسب قرآن کریم.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب قرآن کریم.

معرفی نفرات برتر بانوان قرآنی در ارومیه 96/06/27
معرفی نفرات برتر بانوان قرآنی در ارومیه 96/06/27
چهلمین دوره مسابقات سراسری قران کریم بانوان با معرفی نفرات برتر هر رشته در حسینیه ثارالله ارومیه خاتمه یافت.
معرفی نفرات برتر بانوان قرآنی در ارومیه
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/فرهنگی
معرفی نفرات برتر بانوان قرآنی در ارومیه
چهلمین دوره مسابقات سراسری قران کریم بانوان با معرفی نفرات برتر هر رشته در حسینیه ثارالله ارومیه خاتمه یافت.
معرفی نفرات برتر بانوان قرآنی کشور در ارومیه 96/06/22
معرفی نفرات برتر بانوان قرآنی کشور در ارومیه 96/06/22
بخش نخست مسابقات بانوان قرآنی کشور با معرفی نفرات برتر رشته های معارف، همخوانی و حفظ موضوعی در ارومیه پیگیری شد.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب قرآن کریم.

معرفی نفرات برتر بانوان قرآنی در ارومیه 96/06/27
معرفی نفرات برتر بانوان قرآنی در ارومیه 96/06/27
چهلمین دوره مسابقات سراسری قران کریم بانوان با معرفی نفرات برتر هر رشته در حسینیه ثارالله ارومیه خاتمه یافت.
معرفی نفرات برتر بانوان قرآنی در ارومیه
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/فرهنگی
معرفی نفرات برتر بانوان قرآنی در ارومیه
چهلمین دوره مسابقات سراسری قران کریم بانوان با معرفی نفرات برتر هر رشته در حسینیه ثارالله ارومیه خاتمه یافت.