محتوا با برچسب سردشت.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب سردشت.

انگور سیاه سردشت نیازمند توجه و حمایت 96/06/28
انگور سیاه سردشت نیازمند توجه و حمایت 96/06/28
انگور سیاه سردشت از جمله تولیدات باغی است که معیشت 8هزار باغدار به رونق بازار آن وابسته است، اما چندسالی است که کیفیت عرضه و قیمت پایین آن بخشی از باغداران را دلسرد کرده است.
انگور سیاه سردشت نیازمند توجه و حمایت
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
انگور سیاه سردشت نیازمند توجه و حمایت
انگور سیاه سردشت از جمله تولیدات باغی است که معیشت 8هزار باغدار به رونق بازار آن وابسته است، اما چندسالی است که کیفیت عرضه و قیمت پایین آن بخشی از باغداران را دلسرد کرده است.
عزم جهادگران بسیجیان همچنان ادامه دارد 96/06/26
عزم جهادگران بسیجیان همچنان ادامه دارد 96/06/26
عزم جهادگران بسیجیان درمناطق مرزی همچنان ادامه دارد

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب سردشت.

جشنواره انگور سیاه در سردشت
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
جشنواره انگور سیاه در سردشت
جشنواره انگور سیاه با هدف معرفی این محصول ارگانیک در روستای گومان سردشت آغاز شد.
عزم جهادگران بسیجیان همچنان ادامه دارد 96/06/26
عزم جهادگران بسیجیان همچنان ادامه دارد 96/06/26
عزم جهادگران بسیجیان درمناطق مرزی همچنان ادامه دارد
انگور سیاه سردشت نیازمند توجه و حمایت 96/06/28
انگور سیاه سردشت نیازمند توجه و حمایت 96/06/28
انگور سیاه سردشت از جمله تولیدات باغی است که معیشت 8هزار باغدار به رونق بازار آن وابسته است، اما چندسالی است که کیفیت عرضه و قیمت پایین آن بخشی از باغداران را دلسرد کرده است.