محتوا با برچسب تولید.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب تولید.

طعم شیرینِ بازگشت به چرخه تولید
طعم شیرینِ بازگشت به چرخه تولید
هرچند مشکلات اقتصادی از قبیل کمبود سرمایه در گردش و معوقات بانکی برخی واحدهای تولیدی را با رکود مواجه کرده، اما واحدهایی هم هستند که با حمایت دولت و همت بخش خصوصی دوباره به چرخه تولید بازگشته اند.
طعم شیرینِ بازگشت به چرخه تولید
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
طعم شیرینِ بازگشت به چرخه تولید
هرچند مشکلات اقتصادی از قبیل کمبود سرمایه در گردش و معوقات بانکی برخی واحدهای تولیدی را با رکود مواجه کرده، اما واحدهایی هم هستند که با حمایت دولت و همت بخش خصوصی دوباره به چرخه تولید بازگشته اند.
شهد انگور به کام اقتصاد
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
شهد انگور به کام اقتصاد
برداشت انگور به عنوان یکی از مهمترین محصولات کشاورزی آذربایجان غربی هر سال در اواخر شهریورماه آغاز و تا پایان مهرماه ادامه می یابد و باغداران این استان مرزی از ۲۳ هزار هکتار سطح زیر کشت ، این محصول با ارزش را برداشت می کنند.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب تولید.

طعم شیرینِ بازگشت به چرخه تولید
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
طعم شیرینِ بازگشت به چرخه تولید
هرچند مشکلات اقتصادی از قبیل کمبود سرمایه در گردش و معوقات بانکی برخی واحدهای تولیدی را با رکود مواجه کرده، اما واحدهایی هم هستند که با حمایت دولت و همت بخش خصوصی دوباره به چرخه تولید بازگشته اند.
طعم شیرینِ بازگشت به چرخه تولید
طعم شیرینِ بازگشت به چرخه تولید
هرچند مشکلات اقتصادی از قبیل کمبود سرمایه در گردش و معوقات بانکی برخی واحدهای تولیدی را با رکود مواجه کرده، اما واحدهایی هم هستند که با حمایت دولت و همت بخش خصوصی دوباره به چرخه تولید بازگشته اند.