جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب تخریب.

تخریب ویلاهای غیر مجاز در حاشیه سد شهرچایی ارومیه 96/04/26
تخریب ویلاهای غیر مجاز در حاشیه سد شهرچایی ارومیه 96/04/26
دو ساختمان ویلایی غیر مجاز در حاشیه سد شهرچایی ارومیه هم تخریب شد.
برخورد قاطع با ساخت و ساز غیر قانونی در حاشیه سد شهرچایی ارومیه
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
برخورد قاطع با ساخت و ساز غیر قانونی در حاشیه سد شهرچایی ارومیه
دو ساختمان ویلایی غیر مجاز در حاشیه سد شهرچایی ارومیه هم تخریب شد
ریزش ساختمان براثر گودبرداری غیراصولی
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
ریزش ساختمان براثر گودبرداری غیراصولی
گودبرداری غیراصولی در حاشیه شهر سردشت موجب ریزش ساختمان مسکونی شد.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب تخریب.

تخریب ویلاهای غیر مجاز در حاشیه سد شهرچایی ارومیه 96/04/26
تخریب ویلاهای غیر مجاز در حاشیه سد شهرچایی ارومیه 96/04/26
دو ساختمان ویلایی غیر مجاز در حاشیه سد شهرچایی ارومیه هم تخریب شد.
برخورد قاطع با ساخت و ساز غیر قانونی در حاشیه سد شهرچایی ارومیه
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
برخورد قاطع با ساخت و ساز غیر قانونی در حاشیه سد شهرچایی ارومیه
دو ساختمان ویلایی غیر مجاز در حاشیه سد شهرچایی ارومیه هم تخریب شد