جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب بیمار.

اهدای پاره های تن، احیای چند شمع رو به خاموشی 96/06/16
اهدای پاره های تن، احیای چند شمع رو به خاموشی 96/06/16
با فداکاری خانواده یک بیمار مرگ مغزی، در ششمین اهدا موفقیت آمیز، جان چند بیمار دیگر نجات یافت.
اهدای اعضای جوان 24ساله ارومیه ای 96/05/22
اهدای اعضای جوان 24ساله ارومیه ای 96/05/22
اعضای بدن جوان ارومیه ای که دچار مرگ مغزی شده بود، به پنج بیمار نیازمند هدیه شد.
پیوند اعضای جوان 16 ساله به 5 بیمار 96/05/10
پیوند اعضای جوان 16 ساله به 5 بیمار 96/05/10
اعضای بدن جوان 16 ساله ای که دچار مرگ مغزی شده بود، به 5 بیمار نیازمند اهدا شد.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب بیمار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد