جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب بیمار.

اهدای اعضای جوان 24ساله ارومیه ای 96/05/22
اهدای اعضای جوان 24ساله ارومیه ای 96/05/22
اعضای بدن جوان ارومیه ای که دچار مرگ مغزی شده بود، به پنج بیمار نیازمند هدیه شد.
پیوند اعضای جوان 16 ساله به 5 بیمار 96/05/10
پیوند اعضای جوان 16 ساله به 5 بیمار 96/05/10
اعضای بدن جوان 16 ساله ای که دچار مرگ مغزی شده بود، به 5 بیمار نیازمند اهدا شد.
اهدای عضو جوان19ساله به دو بیمار در ارومیه 96/04/04
اهدای عضو جوان19ساله به دو بیمار در ارومیه 96/04/04
با اهدای عضو جوان 19ساله به دوبیمار نیازمند، نخستین عمل پیوند عضو در سالجاری در بیمارستان امام خمینی ارومیه نیز انجام شد.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب بیمار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد