جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب باغات.

آغاز عملیات مبارزه با آفت لورانتوس در سردشت 96/04/26
آغاز عملیات مبارزه با آفت لورانتوس در سردشت 96/04/26
عملیات مبارزه با آفت گیاهی موخور در سطح 250 هکتار از جنگل های سردشت آغازشد.
برداشت آلبالو از باغات خوی 96/04/25
برداشت آلبالو از باغات خوی 96/04/25
برداشت آلبالو از باغات خوی آغاز و پیش بینی می شود امسال 650 هکتار محصول برداشت شود.
برداشت آلبالو از باغات خوی
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
برداشت آلبالو از باغات خوی
برداشت آلبالو از باغات خوی آغاز و پیش بینی می شود امسال 650 هکتار محصول برداشت شود.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب باغات.

آغاز عملیات مبارزه با آفت لورانتوس در سردشت 96/04/26
آغاز عملیات مبارزه با آفت لورانتوس در سردشت 96/04/26
عملیات مبارزه با آفت گیاهی موخور در سطح 250 هکتار از جنگل های سردشت آغازشد.
برداشت آلبالو از باغات خوی
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
برداشت آلبالو از باغات خوی
برداشت آلبالو از باغات خوی آغاز و پیش بینی می شود امسال 650 هکتار محصول برداشت شود.
برداشت آلبالو از باغات خوی 96/04/25
برداشت آلبالو از باغات خوی 96/04/25
برداشت آلبالو از باغات خوی آغاز و پیش بینی می شود امسال 650 هکتار محصول برداشت شود.