محتوا با برچسب باغات.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب باغات.

بهار، موعد برداشت یاقوت قرمز در اشنویه
بهار، موعد برداشت یاقوت قرمز در اشنویه
گیلاس اشنویه از مرغوب ترین محصولات باغی است و پیش بینی می شود امسال از 300 هکتار باغات گیلاس یک هزار و 200 تن گیلاس برداشت شود.
برداشت توت فرنگی در سردشت
برداشت توت فرنگی در سردشت
اردیبهشت موعد برداشت توت فرنگی در سردشت است و پیش بینی می شود امسال 300تن محصول از باغات آن برداشت شود.
برداشت توت فرنگی در سردشت
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
برداشت توت فرنگی در سردشت
برداشت توت فرنگی در سردشت

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب باغات.

بهار، موعد برداشت یاقوت قرمز در اشنویه
بهار، موعد برداشت یاقوت قرمز در اشنویه
گیلاس اشنویه از مرغوب ترین محصولات باغی است و پیش بینی می شود امسال از 300 هکتار باغات گیلاس یک هزار و 200 تن گیلاس برداشت شود.