محتوا با برچسب افتتاح.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب افتتاح.

سرباز اسطوره غیرت وشهامت 96/03/06
سرباز اسطوره غیرت وشهامت 96/03/06
سرباز اسطوره غیرت وشهامت
افتتاح فاز نخست توسعه اراضی دشت شیبلوی پلدشت 96/03/04
افتتاح فاز نخست توسعه اراضی دشت شیبلوی پلدشت 96/03/04
فاز نخست طرح احیاء و توسعه اراضی آراز سه دشت شیبلوی پلدشت با حضور سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران افتتاح شد.
افتتاح فاز نخست توسعه اراضی دشت شیبلوی پلدشت
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
افتتاح فاز نخست توسعه اراضی دشت شیبلوی پلدشت
فاز نخست توسعه اراضی آراز سه دشت شیبلوی پلدشت با حضور سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران افتتاح شد.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب افتتاح.

افتتاح فاز نخست توسعه اراضی دشت شیبلوی پلدشت
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
افتتاح فاز نخست توسعه اراضی دشت شیبلوی پلدشت
فاز نخست توسعه اراضی آراز سه دشت شیبلوی پلدشت با حضور سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران افتتاح شد.
افتتاح فاز نخست توسعه اراضی دشت شیبلوی پلدشت 96/03/04
افتتاح فاز نخست توسعه اراضی دشت شیبلوی پلدشت 96/03/04
فاز نخست طرح احیاء و توسعه اراضی آراز سه دشت شیبلوی پلدشت با حضور سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران افتتاح شد.
سرباز اسطوره غیرت وشهامت 96/03/06
سرباز اسطوره غیرت وشهامت 96/03/06
سرباز اسطوره غیرت وشهامت