محتوا با برچسب اطلاعیه.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب اطلاعیه.

امشب در ساعت ۲۴ ، ساعتها یک ساعت به جلو کشیده می شود
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
امشب در ساعت ۲۴ ، ساعتها یک ساعت به جلو کشیده می شود
ساعت رسمی کشور، امشب در ساعت ۲۴، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.
اطلاعیه4...
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/سیاسی
اطلاعیه4...
به اطلاع كليه هموطنان عزيز و اعضاي شعب اخذ رأي مي رساند
اطلاعیه....
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/سیاسی
اطلاعیه....
عضای محترم شعب و نمایندگان فرماندار توجه نمایند

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب اطلاعیه.

امشب در ساعت ۲۴ ، ساعتها یک ساعت به جلو کشیده می شود
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
امشب در ساعت ۲۴ ، ساعتها یک ساعت به جلو کشیده می شود
ساعت رسمی کشور، امشب در ساعت ۲۴، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.