محتوا با برچسب استاندار.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب استاندار.

محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی شد 96/07/23
محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی شد 96/07/23
محمد مهدی شهریاری با دریافت حکم خود از دست وزیر کشور به عنوان استاندار آذربایجان غربی معارفه شد
محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی شد
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی شد
محمد مهدی شهریاری با دریافت حکم خود از دست وزیر کشور به عنوان استاندار آذربایجان غربی معارفه شد
انتصاب استاندار جدید آذربایجان غربی
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/سیاسی
انتصاب استاندار جدید آذربایجان غربی
با تصویب هیئت وزیران محمد مهدی شهریاری به عنوان استاندار جدید آذربایجان غربی منصوب شد.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب استاندار.

محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی شد
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی شد
محمد مهدی شهریاری با دریافت حکم خود از دست وزیر کشور به عنوان استاندار آذربایجان غربی معارفه شد
محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی شد 96/07/23
محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی شد 96/07/23
محمد مهدی شهریاری با دریافت حکم خود از دست وزیر کشور به عنوان استاندار آذربایجان غربی معارفه شد