محتوا با برچسب اختراع.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب اختراع.

اختراع دستگاه جداساز نفت و مشتقات آن
اختراع دستگاه جداساز نفت و مشتقات آن
مخترع جوان در شهر خوی موفق به طراحی و تولید دستگاه جداساز نفت و مشتقات آن از آب به روش مافوق صوت شد.
اختراع دستگاه جداساز نفت و مشتقات آن
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/علمی
اختراع دستگاه جداساز نفت و مشتقات آن
مخترع جوان در شهر خوی موفق به طراحی و تولید دستگاه جداساز نفت و مشتقات آن از آب به روش مافوق صوت شد.
سنگ بسیار بود اما چون آب از آنها عبور کردیم
سنگ بسیار بود اما چون آب از آنها عبور کردیم
جوانان کارآفرین با سرمایه جوانی و همت والا،نهال تولید را به ثمر نشاندند

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد