محتوا با برچسب آبیاری نوین.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب آبیاری نوین.

تغییر الگوی کشت وتوسعه آبیاری نوین باهدف حفظ منابع طبیعی
تغییر الگوی کشت وتوسعه آبیاری نوین باهدف حفظ منابع طبیعی
تغییر الگوی کشت وتوسعه آبیاری نوین باهدف حفظ منابع طبیعی
طرح آبیاری نوین کشاورزی در چالدران
طرح آبیاری نوین کشاورزی در چالدران
طرح آبیاری نوین کشاورزی در چالدران
آبیاری نوین 30هزارهکتار اراضی پلدشت
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
آبیاری نوین 30هزارهکتار اراضی پلدشت
طرحهای آبیاری 30 هزار هکتار اراضی کشاورزی پلدشت در مجموع از 40 تا 80درصد پیشرفت برخوردار است.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب آبیاری نوین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد