جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب صندوق بیمه اجتماعی.

68هزار خانوار روستایی تحت پوشش بیمه 96/08/02
68هزار خانوار روستایی تحت پوشش بیمه 96/08/02
مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائی و عشایری استان: بیش از 68 هزار خانوار روستایی و عشایری تحت پوشش صندوق بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب صندوق بیمه اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد