جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب صادرات وواردات.

3 برابر شدن وزن کالاهای صادراتی استان آذربایجان غربی95/01/23
3 برابر شدن وزن کالاهای صادراتی استان آذربایجان غربی95/01/23
وجود مرزهای مشترک با 3کشور همسایه ظرفیت مناسبی رابرای صادرات کالا در استان آذربایجان غربی ایجاد کرده بطوریکه کالاهای صادراتی از استان پارسال از لحاظ وزن از افزایش قابل توجهی برخوردار بود.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب صادرات وواردات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد