جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب سیر.

برداشت سیر در چالدران
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
برداشت سیر در چالدران
60 هکتار از اراضی شهرستان چالدران زیرکشت سیر رفته است و پیش بینی می شود امسال 600 تن محصول برداشت شود.
برداشت سیر ازمزارع شهرستان شاهین دژ
برداشت سیر ازمزارع شهرستان شاهین دژ
محصول سیر در 100 هکتار از اراضی کشاورزی شاهیندژ کشت می شود .
برداشت سیر ازمزارع شهرستان شاهین دژ
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
برداشت سیر ازمزارع شهرستان شاهین دژ
محصول سیر در 100 هکتار از اراضی کشاورزی شاهیندژ کشت می شود .

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب سیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد