جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب آموزش عالی.

آموزش و ایجاد اشتغال رویکرد جدید جهاد دانشگاهی
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
آموزش و ایجاد اشتغال رویکرد جدید جهاد دانشگاهی
توانمند سازی و آموزش برای ایجاد اشتغال و تبدیل به ثروت، رویکرد جدید جهاد دانشگاهی کشور است.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب آموزش عالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد