موسیقی نوروز

گوزل سن یوردوم
گوزل سن یوردوم
مدت ویدئو : 00:03:14
نغمه عید
نغمه عید
نغمه عید
گلدی باهار
گلدی باهار
مدت : 00:03:08
رویش
رویش
مدت ویدئو : 00:03:14
پرستوی مهاجر
پرستوی مهاجر
مدت ویدئو : 00:03:38
ساز و آواز (بیات ترک )
ساز و آواز (بیات ترک )
مدت ویدئو : 00:03:08