تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۹/۲ شناسه مطلب:380594474 بازدید:101
تقویت ارکان بسیجی عزیریزان بسیجی این را قدر بدانند ارکان بسیجی بودن را در خودشون تقویت کنند و ...
ویژه بسیج: در کلام رهبری
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۹/۲ شناسه مطلب:380594364 بازدید:103
تبلیغات دشمن درسته که تبلیغات دشمنان و به تبع آنها منادیان طرفدار آنها در داخل کشور و ...
ویژه بسیج: در کلام رهبری
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۹/۲ شناسه مطلب:380594180 بازدید:101
حضور در همه جوانب حضور در دفاع ، حضور در علم ، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست و ...
ویژه بسیج: در کلام رهبری
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۹/۲ شناسه مطلب:380594050 بازدید:102
سیاسی بودن بسیجی بسیج سیاسی است اما سیاست زده نیست و ...
ویژه بسیج: در کلام رهبری
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۹/۲ شناسه مطلب:380593969 بازدید:104
هنر نظامی بسیج اهمیت دیکر بسیج در این است که بسیج دارای یک جهت و یک بعد و متوجه یک منظور نیست و ...
ویژه بسیج: در کلام رهبری
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۹/۲ شناسه مطلب:380593124 بازدید:98
بسیجی ماندن بسیجی شدید مبارکه اما بسیجی بمانید ایستادکی در راه مهم است و ...
ویژه بسیج: در کلام رهبری
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۹/۲ شناسه مطلب:380592828 بازدید:99
بسیج، بسیج دلهاست بسیج ، بسیج دلهاست بسیج جانهاست بسیج عواطف است بسیج اعتقادها و ایمانهاست و ...
ویژه بسیج: در کلام رهبری
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۸/۲۹ شناسه مطلب:380539457 بازدید:89
بسیج در کلام ولایت بسیج ، عبارت است از مجموعه ای که در آن ، پاک ترین انسان ها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت، جمع شده اند.
ویژه بسیج: در کلام رهبری
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۸/۲۹ شناسه مطلب:380538098 بازدید:79
بسیج دارای هدف بسیج یک محجموعه منتظم سازمان یافته دارای هدف است با این گسترش با این تنوع و ...
ویژه بسیج: در کلام رهبری
نمایش 9 نتیجه
از 1
در 0.437 ثانیه کامل شد