جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
اجابت چاغلاری 00:55
پرسش و پاسخ 02:00
آیه ها و قصه ها 02:40
دعای سحر اجابت 03:00
سخنرانی مذهبی 04:30
سخنرانی مذهبی 05:15
ویژه اذان صبح 05:30
بوی باران 06:10
آیه های نور 06:30
خبر سراسری 07:00
سلام یاشایش 07:10
خبر سراسری 08:00
ایستکلر 08:35
قاصدک 09:00
خبر استانی 10:00
جوانه ها 10:05
ائل سوزی 11:30
ویژه اذان ظهر 13:30
خبر سراسری 14:00
قند و عسل 14:30
قاصدک 14:45
عصر جوانی 16:15
جمع خوانی 18:00
خبر سراسری 19:10
عطیرلی چاغلار 19:30
این فصل را با من بخون 21:30
شب بخیر کردی 22:00
آشوری 23:00