جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
بشارت 00:10
شب های ایران 00:30
زلال آتش 02:00
پیرغلامان 02:10
یک قدم تا عرش 02:30
گلاب اشک 03:00
نمایش بیشه روباه 03:30
شور و شعور 04:00
سخنرانی مذهبی 04:30
ویژه اذان صبح 05:00
ویژه اذان صبح 05:30
نینوای شعر 06:10
من محمد علی رجایی 06:30
خبر سراسری 07:00
ظهور رایحه سی 07:35
خبر سراسری 08:00
بررسی رسانه های بیگانه 08:30
خدمت عرصه سی 08:35
لبخند ایرانی 09:00
عشق کروانی 10:05
زیر گنبد کبود 11:00
ائل سوزی 11:30
در انتظار خورشید 12:00
زلال اتش 12:45
اجابت چاغلاری 12:55
ویژه اذان ظهر 13:15
پیام چی چست 13:50
خبر سراسری 14:00
قند و عسل 14:30
ناغیلار 15:05
بیرجمعه بیرسلام 16:00
چشمه سار ادب 17:30
آخشام گوروشی 18:00
مسابقه یاریش 19:30
ویژه اذان مغرب 20:45
هفته ناغیلی 21:30
جنگ جمعه کردی 22:00
جنگ جمعه کردی 22:00
آشوری 23:00