جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
بشارت 00:10
شب های ایران 00:30
ناغیلار 02:00
کتاب شب 02:10
شب بخیر کردی - بازپخش 02:30
سخنرانی 03:45
ویژه اذان صبح 04:30
چرخ گردون 05:00
آوای کتاب 05:30
آوای دل 06:10
خبر سراسری 07:00
ظهور رایحه سی 07:35
خبر سراسری 08:00
بررسی رسانه های بیگانه 08:30
لبخند ایرانی 09:00
زیر گنبد کبود 11:00
نغمه لر 11:30
در انتظار خورشید 12:00
اجابت چاغلاری 12:55
ویژه اذان ظهر 13:15
پیام چی چست 13:50
خبر سراسری 14:00
قند و عسل 14:30
ناغیلار 15:05
بیرجمعه بیرسلام 16:00
چشمه سار ادب 17:30
آخشام گوروشی 18:00
مسابقه یاریش 19:30
ویژه اذان مغرب 20:45
اخبار سراسری 21:00
هفته ناغیلی 21:30
جنگ جمعه کردی 22:00
جنگ جمعه کردی 22:00
آشوری 23:00