جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی سرزمین های شاد 00:00
مستند زریاب 00:45
سریال لیسانسه ها 01:30
رادیو شب 02:30
سینمایی 03:30
سحرگاهان 04:50
تنظیمی 05:15
ویژه اذان صبح 05:30
سخنرانی مذهبی 05:45
مستند دشمنان غیرطبیعی 06:30
هر روز ورزش 07:15
مجموعه منظومه آتش 07:30
شکرستان 10:00
انیمیشن آقا معلم و بچه ها 10:30
سریال لیسانسه ها 10:45
اذان نغمه سی 11:30
ویژه اذان ظهر 12:15
سینمایی سرزمین های شاد (تکرار) 13:45
نوژین 15:30
پاتوق جوانی 16:00
انیمیشن آقا معلم و بچه ها 16:30
خبر فارسی 17:00
ویژه اذان مغرب 17:30
حرف آخر 17:45
مستند مسابقه خانه ما 18:45
خبر 20:00
گفتگوی ویژه خبری 20:15
اولدوز ( شبانه ) 21:00
سریال منظومه آتش 22:00
خبر آذری 23:00
سینمایی مارپیچ 23:15