جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی خداحافظ تهران 00:00
فصل اول مسابقه ضد گلوله 01:43
سریال آسمان من 02:31
دلنوازان 03:21
نیایش 03:56
ویژه اذان صبح 04:21
سریال آسمان من 04:32
فصل اول مسابقه ضد گلوله 05:27
سینمایی تو میمانی 06:12
سریال آجی بال 07:50
انیمیشن روزی بود روزی نبود 10:04
قصه های حسنک 10:36
سریال آسمان من 10:52
ویژه اذان ظهر 13:31
سینمایی خداحافظ تهران 13:50
نوژین 15:49
پاتوق جوانی 16:32
خبر 17:00
فصل اول مسابقه ضد گلوله 17:23
سریال آجی بال 18:13
خبر 20:00
گفتگوی ویژه خبری 20:25
ویژه اذان مغرب 21:16
روایت نصر 21:27
خبر آذری 23:00
سریال آجی بال 23:17