جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی دن 00:00
مستند زنان قصه ما 01:37
سریال بزنگاه 02:25
دعای افتتاح 03:22
ویژه اذان صبح 04:33
ترتیل قرآن 04:50
سخنرانی مذهبی 05:57
مستند مهاجرت های مدرن 06:38
مستند مهاجرت های مدرن 08:07
مجموعه آیریلیق 08:34
ماجراهای خرگوش بازیگوش 10:12
انیمیشن دوستان 10:26
سریال بزنگاه 10:39
ویژه اذان ظهر 13:26
سینمایی دن 13:47
خبر 17:00
یادگیری برتر 17:26
خبر 20 19:45
ویژه اذان مغرب 20:57
مجموعه آیریلیق 21:11
نسل انقلاب 21:52
خبر آذری 23:00
مهریه 23:17