جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال بزم آخر 00:00
سینمایی پناهگاه 00:09
چهارسوی علم 01:53
سریال نفس 02:53
داستان علم 03:30
سینمایی پناهگاه 03:56
ویژه اذان صبح 05:45
چهارسوی علم 06:08
هر روز ورزش 07:10
سریال بزم آخر 07:31
سریال نفس 11:16
اذان نغمه سی 11:59
ویژه اذان ظهر 12:44
سینمایی پناهگاه 13:55
خبر 17 17:00
ویژه اذان مغرب 18:30
حرف آخر 19:06
خبر 20 20:00
همایش عصر شعر یاس نبوی 20:20
آنایوردوم 22:06
خبر آذری 23:00
سریال بزم آخر 23:22