جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی سریع و خشن 1 00:00
فصل اول مسابقه ضد گلوله 01:06
سریال آسمان من 02:04
دلنوازان 03:09
ویژه اذان صبح 04:16
سریال آسمان من 04:36
فصل اول مسابقه ضد گلوله 05:30
جک آبریش 06:33
سریال آجی بال 07:51
انیمیشن روزی بود روزی نبود 09:57
قصه های حسنک 10:30
سریال بزنگاه 10:53
ویژه اذان ظهر 13:31
سینمایی سریع و خشن 1 13:51
انیمیشن روزی بود روزی نبود 15:46
قصه های حسنک 16:16
سرو قامتان 16:34
خبر 17:00
فصل اول مسابقه ضد گلوله 17:21
خبر 20 20:00
تله تئاتر کجا آقا مهدی 20:22
ویژه اذان مغرب 21:15
خبر آذری 23:00
سریال آجی بال 23:19