جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مازندران 00:00
سینمایی خروس جنگی 00:09
مستند دریاها و اقیانوسها 01:35
سریال خروس 02:38
دلنوازان 03:24
سحرگاهان 04:11
ویژه اذان صبح 04:44
سینمایی خروس جنگی 05:03
سفره های بهشتی - ولادت حضرت معصومه 06:19
جنگ صبحگاهی 06:48
سریال باجاناقلار 1 07:48
پیشمرگان کرد 09:38
آفتاب و مهتاب 10:16
سریال خروس 10:59
ویژه اذان ظهر 13:36
سینمایی خروس جنگی 14:10
سفره های بهشتی - ولادت حضرت معصومه 15:35
آفتاب و مهتاب 16:04
خبر 17 17:00
پیشمرگان کرد 17:20
عصرانه 18:00
مستند گذر از دره ها 19:11
خبر 20 20:00
گفتگوی ویژه خبری 20:23
ویژه اذان مغرب 21:05
برای اقدام 21:20
خبر آذری 23:00
سریال باجاناقلار 23:19