جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی رها شده 00:00
مستند زنان قصه ما 00:49
سریال آسمان 01:39
دای ابوحمزه ثمالی 02:30
سحر زمزمه سی 03:15
دعای سحر 03:55
ویژه اذان صبح 04:21
مستند زنان قصه ما 07:57
پلیس ساحلی 08:50
نوژین 09:25
سریال آسمان من 11:00
ویژه اذان ظهر 13:30
سینمایی رها شده 13:47
خبر 17:00
کاوش 17:26
خبر 20:00
ویژه اذان مغرب 21:14
مجموعه آیریلیق 21:21
ساخت ایران 21:58
خبر آذری 23:00
سینمایی واگون شماره 2 23:17