جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
کشتی های بیابان 01:15
دلنوازان 02:00
مجموعه باجانقلار 3 02:30
مستند برادران 03:15
ترتیل قرآن 03:45
سحرگاهان 04:45
ویژه اذان صبح 05:15
سینمایی 05:30
مستند برادران 07:00
دعای ندبه 07:30
مستند استارت 09:00
انیمیشن 10:00
مجموعه آمین 11:00
اذان نغمه سی 11:45
ویژه اذان ظهر 12:15
ائویمیز 12:45
فیلم سینمایی 13:45
هدهد 15:30
این روزها 16:00
مسابقه ضدگلوله 16:30
بیزیم ائللر 17:30
ویژه اذان مغرب 17:45
انتقال یک ویروس 18:00
نغمه لر 18:30
شاد یاشا 19:15
خبر 20:00
سخن آدینه 20:30
مستند استارت 20:45
سیری در ورزش 21:00
سریال باجاناقلار 3 22:00
خبر آذری 23:00
سینمایی 23:30