جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه ویژه تحویل سال 98 00:00
چرشنبه 03:00
فرهنگ مردم 03:30
سحرگاهان 05:45
ویژه اذان صبح 06:00
هر روز ورزش 07:15
مستند سیاره آبی 07:30
اقلیم استان 09:45
انیمیشن آجیل فروشی 10:00
ویژه اذان ظهر 12:30
ائویمیز ( خانواده ) 12:45
سینمایی ناپدید شده 13:45
نوروز نغمه لری ( ویژه نوروز ) 15:30
شکرستان نوروز 16:15
ائویمیز ( خانواده ) 17:00
ویژه اذان مغرب 18:45
خبر 20:00
حدیث سرو 20:15
یازگلیر 21:00
قصه های تبیان 22:00
خبر آذری 23:00
سینمایی ستاره خضرا 23:15