جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سریال 00:00
سینمایی داگ وست 00:16
مستند داستان حیات 01:48
مجموعه نفس 02:40
بزرگان فوتبال - گولیت 03:34
سینمایی داگ وست 04:02
سحرگاهان 05:22
ویژه اذان صبح 05:45
مستند شگفتیهای حیوانات 05:57
مستند داستان حیات 06:19
هر روز ورزش 07:21
سریال هانسی دوز هانسی یالان 07:43
روایت نصر محرومیت زدایی 09:30
انیمیشن کلبه پدر بزرگ 10:15
عروسکی دهکده کوچک ما 10:24
مجموعه نفس 11:04
ویژه اذان ظهر 12:43
سینمایی داگ وست 14:02
انیمیشن کلبه پدر بزرگ 16:04
به رنگ دوستی 16:14
خبر 17 17:00
ویژه اذان مغرب 18:35
بزرگان فوتبال - گولیت 18:54
خبر 20 20:00
مستند سکوت آب و خاک 22:12
خبر آذری 23:00
سریال هانسی دوز هانسی یالان 23:22