جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سریال مسافر چی چست 00:00
نماهنگ بهاری 00:07
سینمایی به روح پدرم 00:08
سریال ما فرشته نیستیم 02:29
مستند ایرانگرد 03:16
سینمایی به روح پدرم 04:08
ترنم صبحگاهی 05:34
ویژه اذان صبح 05:58
سخنرانی مذهبی 06:14
یاز نفسی 08:30
کردی نوروزانه 09:36
شکرستان 10:15
سریال ما فرشته نیستیم 11:06
آوای کهن 12:56
ویژه اذان ظهر 13:35
سینمایی به روح پدرم 14:01
کردی نوروزانه 15:32
شکرستان 16:05
مستند ایرانگرد 16:54
خبر 17 17:00
میان برنامه 17:15
میان برنامه 18:30
مسابقه فرمانده 18:57
خبر 20 فارسی 20:00
ویژه اذان مغرب 20:06
مستند یایلاق نغمه لری 20:26
میان برنامه 20:45
مستند گذر از دره ها 20:56
سریال موج و صخره 22:00
میان برنامه 22:45
خبر آذری 23:00
سریال مسافر چی چست 23:19