جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سریال دوران 00:00
سینمایی سپید به رنگ مروارید 00:06
سریال پلیس مخفی 02:53
مستند دنیای سبزتر 03:33
سحرگاهان 03:57
ویژه اذان صبح 04:24
ترتیل قرآن 04:40
سخنرانی مذهبی 04:56
سینمایی سپید به رنگ مروارید 05:28
شبهای رمضان 05:43
هر روز ورزش 07:12
سریال مدینه 08:37
آفتاب مهتاب 10:23
سریال پلیس مخفی 11:06
ویژه اذان ظهر 13:27
سینمایی سپید به رنگ مروارید 13:59
آفتاب مهتاب 16:13
خبر 17 17:00
مستند دنیای سبزتر 18:49
مستند دنیای عرایض 19:18
خبر 20 20:00
گفتگوی ویژه خبری 20:35
ویژه اذان مغرب 21:00
مستند ره صد ساله 21:16
خبر آذری 23:00
سریال دوران 23:18