جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
مستند نیمه پنهان ماه 01:15
مستند غزه 01:45
اولدوز 02:45
من نباید زنده باشم 03:45
ترتیل قرآن 04:30
سحرگاهان 05:30
ویژه اذان صبح 06:00
اذان نغمه سی 06:30
سحریز خیر 08:30
کردی 09:30
مستند کوله گرد 11:15
اذان نغمه سی 11:45
ویژه اذان ظهر 12:15
ائویمیز (زنده) 12:45
سینمایی 14:00
کارنامه 100 15:30
حنا دختری در مزرعه 16:15
کردی 16:30
ویژه اذان مغرب 17:30
ائویمیز 18:15
در مسیر توسعه 19:00
خبر 20:00
آنایوردوم 20:30
اولدوز (زنده) 21:00
سریال قرارسیز 22:00
خبر آذری 23:00
سینمایی 23:30