جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
اذان نغمه سی (تکرار) 03:15
دعای ابوحمزه ثمالی 04:00
سحر زمزمه سی 04:30
ترنم وحی 05:00
ترتیل قرآن 06:00
سخنرانی مذهبی 07:00
اهل ایمان 07:45
کردی 08:30
سریال رهایم نکن بازپخش 10:00
ائویمیز (زنده) 11:00
ویژه اذان ظهر 12:15
اذان نغمه سی (زنده ) 12:45
سینمایی 14:00
کردی 16:00
سلام اوشاقلار 16:15
جمع خوانی قرآن کریم 17:45
آنایوردوم 18:30
خبر 20 فارسی 19:00
رمضان عطری (زنده) 19:30
خبر 20 فارسی 20:00
ویژه اذان مغرب 20:15
باخیش 20:30
سریال رهایم نکن 21:15
سینمایی 23:30