جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سریال سن سیز 00:00
سینمایی طوفان شن 00:17
ائویمیز ( خانواده ) 01:54
سریال رستاخیز تفنگها 03:04
مستند حیات آبی مرجان ها 04:01
ویژه اذان صبح 05:06
سخنرانی مذهبی 05:20
سینمایی طوفان شن 05:43
هر روز ورزش 07:29
سریال سن سیز 07:43
آفتاب مهتاب 10:07
سریال رستاخیز تفنگها 10:49
ویژه اذان ظهر 13:27
سینمایی طوفان شن 13:53
انیمیشن پهلوانان 16:09
خبر 17 17:00
مستند حیات آبی مرجان ها 18:15
مستند شمارش معکوس ویژه انتخابات 18:51
خبر20 20:00
ویژه اذان مغرب 20:35
ملازمان حرم 20:50
خبر آذری 23:00
سریال سن سیز 23:17