جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی 00:00
سیاره زمین 01:00
سریال 01:45
دلنوازان 02:30
دعای ابوحمزه ثمالی 02:45
مسابقه خانه ما 03:15
دعای سحر 04:15
ویژه اذان صبح 04:30
سینمایی تکرار روز قبل 04:45
سخنرانی مذهبی 05:15
هر روز ورزش 07:15
سریال 07:30
سحریز خیر 08:15
سریال 08:45
نوژین 09:35
آفتاب مهتاب 10:00
ائویمیز (زنده) 11:00
نکات ناب 11:45
سریال 12:15
ویژه اذان ظهر 13:15
فیلم سینمایی 13:30
نوژین 15:30
حرف آخر 16:30
ایستگاه 17:30
سریال 18:00
مستند زریاب 19:00
آغاز دوباره 19:30
گفتگوی ویژه خبری 20:15
ویژه اذان مغرب 20:45
اولدوز (شبانه) 21:15
سریال 22:00
گزارش روز 22:45
خبر آذری 23:00
سینمایی 23:15