جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سریال خانه ای روی تپه 00:00
سینمایی سلام مامان 00:15
مکان های رام نشدنی 01:54
سریال سرنوشت 02:47
سحرگاهان 05:22
ویژه اذان صبح 05:48
مکان های رام نشدنی 06:04
هر روز ورزش 07:25
سریال خانه ای روی تپه 07:40
غنچه لر 10:02
سریال سرنوشت 10:45
ویژه اذان ظهر 13:23
سینمایی سلام مامان 13:45
یادگیری برتر 15:24
آفتاب و مهتاب 16:04
خبر 17 17:00
شاد یاشا 18:59
ویژه اذان مغرب 19:50
خبر 20 20:06
گفتگوی ویژه خبری 20:24
روایت نصر 20:57
مستند ثمرقند 21:22
خبر آذری 23:00
سریال خانه ای روی تپه 23:20