جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی سرقت از بانک 00:00
مستند پرندگان 00:45
سریال تنهایی لیلا 01:30
محرمانه خانوادگی 02:30
دعای ابوحمزه ثمالی 03:30
سحر زمزمه سی 04:00
ویژه اذان صبح 04:45
ترتیل قرآن 05:15
سخنرانی رمضان 06:15
سینمایی 06:45
سریال حورمت 08:30
پنجره 09:30
سلام اوشاقلار 10:15
سریال تنهایی لیلا 11:00
ویژه اذان ظهر 13:30
سینمایی سرقت از بانک 13:45
حرف آخر 16:30
ائویمیز ( خانواده ) 17:00
ترتیل قرآن 18:00
از لاک جیغ تا خدا 19:00
دهه پنجم 19:15
خبر 19:30
رمضان عطری 20:00
ویژه اذان مغرب 20:45
سخنرانی رمضان 22:15
خبر آذری 23:00
سینمایی بچه نشو 23:15