جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
نگهبانان طبیعت 01:15
سریال کامیون 02:00
حدیث سرو 03:00
دعای افتتاح 03:45
سحر زمزمه سی 04:15
ویژه اذان صبح 05:30
ترتیل قرآن 05:45
اذان نغمه سی 07:00
اهل ایمان 07:45
سریال آخیر سودا 08:30
کردی 09:30
سلام اوشاقلار 10:30
ائویمیز (زنده) 11:30
اذان نغمه سی (زنده ) 12:30
ویژه اذان ظهر 13:30
سینمایی 14:00
کردی 15:45
کارنامه 100 16:30
جمع خوانی قرآن کریم ( زنده ) 17:00
ساغلیق و یاشایش 18:30
خبر 20 فارسی 19:00
رمضان عطری (زنده) 19:15
ویژه اذان مغرب 20:15
سریال آخیر سودا 20:45
شعار سال 21:45
سخنرانی مذهبی 22:30
خبر آذری 23:00