جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال مرضیه 00:00
مستند 00:45
اولدوز (تکرار) 02:00
ترتیل قرآن 03:15
سحرگاهان 04:30
ویژه اذان صبح 04:45
در محاصره 05:15
اذان نغمه سی (تکرار) 06:00
هر روز ورزش 06:45
مستند 07:15
سحریز خیر 08:00
کردی 09:00
سلام اوشاقلار 09:30
سریال مرضیه 10:00
انیمیشن شجاعان 10:45
اذان نغمه سی (زنده ) 11:45
ویژه اذان ظهر 12:15
ائویمیز (زنده) 12:45
سینمایی 13:30
کارنامه صد 15:15
باخیش 16:00
کردی 16:30
کنکور آسان است 17:15
ائویمیز (تکرار) 17:45
ویژه اذان مغرب 18:45
حدیث نور 19:45
خبر 20 فارسی 20:00
گفتگوی ویژه خبری 20:30
اولدوز (زنده) 21:00
ایران ساخت 22:15
خبر آذری 23:00
سریال مرضیه 23:30