جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی عبور 00:00
سریال لیسانسه ها 01:30
رادیو شب 02:30
سینمایی 03:30
دل افروزان 05:00
سینمایی 05:15
سحرگاهان 05:30
میان برنامه 05:45
ویژه اذان صبح 06:00
هر روز ورزش 07:15
سریال اوجا داغلار 07:30
نوژین 09:15
سریال لیسانسه ها 10:45
اذان نغمه سی 11:30
ویژه اذان ظهر 12:15
سینمایی عبور 13:45
سلام اوشاقلار 16:00
خبر فارسی 17:00
ویژه اذان مغرب 17:15
حرف آخر 17:45
باخیش 18:15
چلچراغ 18:45
خبر 20:00
تاریخ انقلاب ارومیه 20:45
اولدوز ( شبانه ) 21:00
خبر آذری 23:00
سینمایی گلناز 23:15