جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شب های ایرانی 00:30
رادیو شب 01:30
سازیان 02:00
ایران 626 03:30
سخنرانی 04:00
ترنم وحی 04:30
ویژه اذان صبح 05:00
ویژه اذان صبح 05:30
ورزش و زندگی 06:45
خبر سراسری 07:00
سلام یاشایش 07:10
خبر سراسری 08:00
پیام کوتاه 09:20
شهریمیز 09:30
ویژه اذان ظهر 12:15
برای ایران 12:30
ائل سوزی 13:15
خبر سراسری 14:00
عصر جوانی 16:15
آخشاملار 17:00
ویژه اذان مغرب 17:15
خبر استانی 19:00
تکرار ائل سوزی 20:00
ناغیل لار 20:45
خبر سراسری 21:00
هفته ناغیلی 21:30
خبر کردی 21:45
شب بخیر کردی 22:00
آشوری 23:00