جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
سازیان 02:15
گلشن خیال 03:15
دلنوازان 03:30
سحرله سجاده 04:00
ویژه اذان صبح 05:15
ترنم وحی 05:30
آوای کتاب 06:00
شاهکارهای عاشقانه 06:30
ورزش و زندگی 06:45
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
ایستکلر 08:35
قاصدک 09:10
خبر استانی 10:00
سوگی سارایی 10:05
قانون جلوه سی 11:00
ائل سوزی 11:30
ویژه اذان ظهر 13:33
جوانه های چی چست 14:45
قاصدک (تکرار) 15:00
ائل سوزی 15:20
خبر استانی 16:00
عصر جوانی 16:30
نغمه لر 17:15
بیرآخشام بیر سلام 18:00
خبر استانی 18:50
ادامه بیرآخشام بیر سلام 19:00
ناغیلار 19:45
کندیمیز 20:00
ویژه اذان مغرب 20:36
خبر کردی 21:45
شب بخیر کردی 22:00
آشوری 23:00