جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
ویژه اذان ظهر 00:30
سازیان 02:00
ناغیللار 03:00
جوانه های چی چست 03:10
ترنم وحی 03:30
سخنرانی 04:00
آیه ها و نکته ها 04:30
سحرله سجاده 05:00
ویژه اذان صبح 05:45
چراغ مطالعه 06:10
خبر سراسری 07:00
سلام یاشایش 07:10
ایستکلر 08:35
قاصدک 09:00
شهریمیز 09:30
خبر استانی 10:00
سئوگی سارایی 10:05
جوانه های چی چست 11:00
ائل سوزی 11:30
اجابت چاغلاری 12:00
ویژه اذان ظهر 12:15
گام دوم 12:30
راه امام کلام امام + تلنگر 13:10
خبر سراسری 14:00
جوانه های چی چست 15:10
اخبار استان 16:00
عصر جوانی 16:15
بیرآخشام بیرسلام 17:00
ویژه اذان مغرب 17:30
قند پارسی 18:40
اخبار استان 19:00
کندیمیز 19:10
بازپخش ائل سوزی 20:00
اخبار سراسری 21:00
این فصل را با من بخوان 21:35
اخبار کردی 21:45
شب بخیر کردی 22:00
آشوری 23:00