جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
ناغیل لار 02:00
زیر گنبدکبود 02:10
سازیان 02:30
آوای کتاب 03:30
فرهنگ مردم 04:30
اذان صبح 06:00
روایت راوی 06:08
چشمه سار ادب 06:30
اخبار سراسری 07:00
بوی جوی مولیان 07:05
خبر سراسری 08:00
تحویل آرزوها 08:30
ایستکلر 08:35
قاصدک 09:00
فردا بدون کرونا 09:30
اخبار استان 10:00
سئوگی سارایی 10:05
مسابقه نو+جوان 11:15
جوانه های چی چست 11:40
پیام چی چست 12:00
آیه ها و نکته ها 12:30
اجابت چاغلاری 12:50
ویژه اذان ظهر 13:30
ویژه اذان ظهر 13:35
خبر سراسری 14:00
آیه ها و قصه ها 14:45
شما بپرسید 15:00
اخبار استان 16:00
عصر جوانی 16:15
ترتیل قرآن 17:00
کندیمیز 18:10
اورهلر بهاری 19:00
اخبار سراسری 21:00
خبر کردی 21:45
شب بخیر کردی 22:00
آشوری 23:00