جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
اجابت چاغلاری 00:55
پرسش و پاسخ 02:00
آیه ها و قصه ها 02:40
دعای سحر اجابت 03:00
ترنم 03:30
تلاوت یک جزء قرآن 04:30
ویژه اذان صبح 05:00
سخنرانی مذهبی 05:15
بوی باران 06:10
آیه های نور 06:30
خبر سراسری 07:00
ورزش و زندگی 07:45
خبر سراسری 08:00
ایستکلر 08:35
قاصدک 09:00
سفرنامه چی چست 09:30
خبر استانی 10:00
ائل سوزی 11:30
ویژه اذان ظهر 13:30
خبر سراسری 14:00
قند و عسل 14:30
قاصدک 14:45
خبر استانی 16:00
عصر جوانی 16:15
چشمه سار ادب 16:30
ایران را بگردیم 17:30
جمع خوانی 18:00
خبر سراسری 19:10
عطیرلی چاغلار 19:30
کندیمیز 20:10
ویژه اذان مغرب 20:15
این فصل را با من بخون 21:30
شب بخیر کردی 22:00
آشوری 23:00