جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ویژه عید نوروز (باهارا سلام ) 00:30
فرهنگ مردم 03:30
سخنرانی 04:00
سحرله سجاده 04:30
ویژه اذان صبح 05:00
ترنم وحی 05:30
یه دنیا حرف 06:08
فرهنگ مردم 06:30
ویژه اذان مغرب 07:00
شاخه نبات 07:05
گلگشت 07:35
ورزش و زندگی 07:45
خبر سراسری 08:00
یه دنیا حرف 08:30
نوروز نغمه لری ( ویژه نوروز ) 09:00
سفرنامه چی چست 09:30
ویژه اذان ظهر 12:30
ایران را بگردیم 13:00
ائل سوزی ( ویژه نوروز ) 13:15
خبر سراسری 14:00
یه دنیا حرف 14:30
خط خاطره 15:00
جوانه های چی چست 15:10
نوروز نغمه لری ( ویژه نوروز ) 15:30
قند و عسل 16:00
چشمه سار ادب 16:30
نوروز در فرهنگ مردم 17:00
شاخه نبات 17:30
باز پخش ائل سوزی 20:00
ایران را بگردیم 20:45
خبر سراسری 21:00
شب بخیر کردی 22:00
آشوری 23:00