جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شب های ایرانی 00:30
اجابت چاغلاری 00:50
سازیان 02:00
نوروز در فرهنگ مردم 03:00
نیلوفرانه 03:30
شعر و شعور 04:00
ترنم وحی 04:30
ویژه اذان صبح 05:15
نغمه لر 06:20
ورزش و زندگی 06:45
خبر سراسری 07:00
نوروز در فرهنگ مردم 08:35
قاصدک 09:00
ایران را بگردیم 09:30
بایرام خونی 10:00
ائل سوزی 12:00
ویژه اذان ظهر 12:15
خبر سراسری 14:00
قند و عسل 14:30
هم پای بهار 15:00
ایران را بگردیم 16:00
جوانه های چی چست 16:30
تکرار ائل سوزی 17:00
گلگشت 17:45
بوی بیدمشک 18:00
ترنم وحی 19:30
کندیمیز 20:10
ویژه اذان مغرب 21:15
ویژه اذان مغرب 21:17
نمایش رادیویی 21:30
جنگ جمعه کردی 22:00
آشوری 23:00