جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شب های ایران 00:30
ناغیلار 02:00
کتاب شب 02:10
شب بخیر کردی - بازپخش 02:30
آیه ها و نکته ها 03:30
سخنرانی 03:45
ویژه اذان صبح 04:30
چرخ گردون 05:00
آوای کتاب 05:30
آوای دل 06:10
نغمه لر 06:30
خبر سراسری 07:00
سلام یاشایش 07:10
خبر سراسری 08:00
ایستکلر 08:35
قاصدک 09:00
قانون جلوه سی 09:30
اخبار استان 10:00
سئوگی سارایی 10:05
ائل سوزی 11:00
جوانه های چی چست 11:40
عرصه تولید 12:00
اجابت چاغلاری 12:55
ویژه اذان ظهر 13:15
خبر سراسری 14:00
نغمه لر - بازپخش 14:45
قاصدک - بازپخش 15:15
جوانه های چی چست 15:40
اخبار استان 16:00
ائل سوزی 16:15
عصر جوانی 17:00
بیرآخشام بیرسلام 18:00
ناغیلار 19:45
کندیمیز 20:00
ویژه اذان مغرب 20:45
اخبار سراسری 21:00
این فصل را با من بخوان 21:35
خبر کردی 21:45
شب بخیر کردی 22:00
آشوری 23:00