جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
پلاک 40 00:30
شب های ایران 00:30
ناغیل لار 02:00
کتاب شب 02:10
شب بخیر کردی 02:30
سازیان 03:30
سخنرانی مذهبی 05:10
ویژه اذان صبح 05:15
آوای کتاب 05:30
نغمه لر 06:30
خبر سراسری 07:00
دعای ندبه 07:05
ظهور رایحه سی 07:35
خبر سراسری 08:00
بررسی رسانه های بیگانه 08:30
لبخند ایرانی 09:00
گام دوم 11:00
در انتظار خورشید 11:20
اجابت چاغلاری 11:45
زیر گنبدکبود 13:10
پیام چی چست 13:50
خبر سراسری 14:00
قزل آلما 15:00
در انتظار خورشید بازپخش 15:35
پلاک 40 بازپخش 16:00
آخشام گوروشی 17:00
چشمه سار ادب 17:30
کنکاش 19:00
مسابقه یاریش 19:30
گام دوم 20:40
اخبار سراسری 21:00
هفته ناغیلی 21:30
جنگ جمعه کردی 22:00
جنگ جمعه کردی 22:00
آشوری 23:00